CETĂȚENIA BRITANICĂ, ÎNTRE VIS ȘI REALITATE

Articol publicat in sectiunea Acte, Reportajul săptămânii pe data 12 mai 2014

pasaport britanic

Toţi îl vor, puţini îl au. Paşaportul britanic a ajuns, în ultima vreme, destul de des pe buzele românilor. Mai ales a celor care îndeplinesc cele mai importante condiţii: 72 de luni succesive de aşteptare, susținute de comportamentul onest şi de dovezi ale integrității sociale a solicitantului.

Mai mult decât atât, aplicanţii trebuie să cunoască limba engleză, deoarece vor susţine un test cu 24 de întrebări despre regină, despre scriitori britanici, despre personalităţi britanice, dar şi întrebări din istoria Angliei.

Românii care au deja paşaport britanic spun că cel mai important moment al drumului spre noua cetăţenie este fără doar şi poate ceremonia în care depun jurământul de credinţă faţă de Regină. Mulţi sunt cei pentru care Paşaportul înseamnă o recompensă a anilor de străinătate, dar şi un document… încărcat de avantaje. Dar sunt și români care se mulțumesc doar cu rezidența permanentă. Un reportaj despre paşii de urmat pentru a deveni cetăţeni britanici, dar şi care sunt avantajele pe care le oferă British-ul.

 

 

Condiţii pentru a deveni britanic…

 

Cetăţenia britanică este statutul la care visează numeroşi imigranţi ajunşi în Regatul Unit din toate colţurile lumii. A fi britanic cu acte în regulă înseamnă pentru ei libertate, viaţă prosperă, dreptul de a călători şi a te bucura de viaţă. Dincolo de toate acestea însă, calea de obţinere a cetăţeniei britanice este anevoioasă şi pur birocratică…

Procesul de obţinere a calităţii de cetăţean cu drepturi depline în această ţară este aparent unul complicat. El presupune 72 de luni succesive de aşteptare, susţinute de comportamentul onest şi de dovezi ale integrităţii sociale a solicitantului.

Cetăţenia britanică se poate obţine pe cinci căi, conform legislaţiei actuale aflate în vigoare în Regatul Unit:

 • prin naştere în Marea Britanie din părinţi cetăţeni ai acestei ţări sau rezidenţi permanenți ai regatului (lex soli);
 • prin descendenţă, când unul dintre părinţi este cetăţean britanic, indiferent de modul în care acesta a obţinut calitatea de cetăţean al Regatului Unit (lex sanguinus);
 • prin naturalizare;
 • prin înregistrare;
 • prin adopţie.

Persoanele care obţin cetăţenia britanică prin a doua cale menţionată devin cetăţeni britanici prin descendenţă. În celelalte cazuri, cei care solicită această calitate în baza naşterii, naturalizării sau sunt consideraţi posesori ai cetăţeniei britanice pe alte căi decât descendenţa.

Cetăţenii britanici prin descendenţă, spre deosebire de cei care au obţinut cetăţenia prin naştere, naturalizare sau adopţie, nu pot transfera automat calitatea de cetăţean britanic copiilor lor născuţi în afara graniţelor Regatului Unit. Ei vor trebui să solicite cetăţenia acestora prin înregistrare, iar copii lor vor face parte din categoria cetăţenilor britanici pe baza acestei înregistrări.

 

Naturalizat britanic

Cea mai utilizată metodă de dobândire a cetăţeniei britanice de către imigranţi este aceea prin naturalizare.

„Naturalizarea ca cetăţean britanic reprezintă o decizie a Home Office (Ministerul britanic de Interne). Instituţiile subordonate acestuia pot oferi cetăţenia britanică doar acelor persoane care sunt considerate corespunzătoare valorilor democraţiei şi civilizaţiei acestui stat. Ministerul a stabilit o serie de cerinţe oficiale care trebuie îndeplinite de orice solicitant în vederea naturalizării. Şi în cele mai multe cazuri, solicitanţii care respectă toate condiţiile respective se vor bucura de acordarea calităţii de cetăţean al Marii Britanii”, se susţine pe enciclopedia online wikipedia referitor la procesul acordării cetăţeniei britanice.

În general, persoanele străine şi care nu sunt căsătorite cu un cetăţean al acestei ţări vor fi naturalizate ca cetăţeni cu drepturi depline în Regatul Unit dacă pot dovedi că au satisfăcut următoarele condiţii:

 • au avut cinci ani consecutivi de rezidenţă legală în Marea Britanie;
 • au avut în plus, pentru o perioadă de minim 12 luni, drept de şedere permanentă (Indefinite Leave to Remain) sau de rezidenţă permanentă (Permanent Rezidency) pe teritoriul Regatului Unit;
 • intenţionează să continue să trăiască în această ţară sau să muncească în străinătate în favoarea Guvernului ori a unor corporaţii sau asociaţii britanice;
 • să satisfacă standardele de comportament luate în considerare pentru orice persoană apreciată ca un cetăţean bun şi onest al Marii Britanii;
 • să facă dovada că a acumulat cunoştinţe suficiente de vorbire a limbii engleze şi de înţelegere a modului de viaţă britanic.

  

trimiteri-sus-4

De-aș fi cetățean britanic…

Şi cu acte, şi cu job… în doar două săptămâni

NASTEREA: AICI SAU ACASA…

Români din UK, (halal) formatori de opinie pe Facebook

trimiteri-jos-4

 

Rezidenţa permanentă pentru români

 

Românii care s-au stabilit în Marea Britanie prin căsătorie, pentru studii sau pentru a munci în această ţară, înainte de 1 ianuarie 2007 ori după această dată a aderării României în structurile UE, pot obţine cetăţenia britanică prin naturalizare.

În plus, ca cetăţeni ai Spaţiului Economic European (EEA) şi în conformitate cu măsurile legale care au intrat în vigoare în intervalul 2 octombrie 2000 – 29 aprilie 2006, românii pot obţine iniţial dreptul de rezidenţă permanentă. Acesta poate fi solicitat după o perioadă de cinci ani, calculată în urmă, până la data depunerii cererii. Ei vor mai trebui să aştepte apoi încă un an suplimentar şi vor putea deveni cetăţeni cu drepturi depline ai acestui stat la finele a 72 de luni de aşteptare.

 Orice persoană care solicită statului britanic dreptul de rezidenţă permanentă trebuie să prezinte dovezi că a locuit în ultimii cinci ani în legalitate pe teritoriul statului. Şansele obţinerii dreptului de şedere permanentă în Regatul Unit scad în eventualitatea absenţelor pentru intervale de timp mai lungi de 90 de zile pe an de pe teritoriul ţării. Se fac excepţii de la această regulă în cazul unei singure absenţe neîntrerupte din Regatul Unit care nu depăşeşte 12 luni pe parcursul celor 60 de luni, dacă aceasta se datorează unor motive temeinice cum ar fi caz de boală, graviditate sau studiu.

Orice cetăţean care provine din unul din statele membre ale EEA şi îndeplineşte criteriile expuse anterior poate solicita un act care să-i confirme statutul de rezident permanent în Regatul Unit. Cetăţenii români beneficiază de acest statut în virtutea dreptului de liberă circulaţie în interiorul graniţelor UE.

Respectivul document, odată obţinut, nu este însoţit de un termen limită de valabilitate a rezidenţei.

————————————–

„Cele mai multe solicitări de rezidenţă permanentă ajung să fie respinse datorită faptului că solicitantul nu poate face dovada că s-a aflat pe teritoriul Marii Britanii la începutul perioadei de cinci ani luate în considerare. Spre exemplu, dacă cineva pretinde să i se acorde dreptul de rezidenţă permanentă începând cu data de 25 martie 2014, el va trebui să prezinte dovezi că se afla în această ţară începând de la 26 martie 2009.”

Sursa: www.gov.uk

————————————–

 

 

 

Dreptul la cetăţenie?

 

„Oricine a împlinit vârsta de 18 ani şi a trăit în Marea Britanie în ultimii cinci ani este îndreptăţit să se adreseze autorităţilor pentru naturalizarea sa ca cetăţean britanic”, se precizează pe website-ul guvernamental www.gov.uk. În realitate însă, obţinerea paşaportului britanic este doar ultima formalitate din cadrul unui întreg proces…

 

Aplicaţia…

O cerere de acordare a cetăţeniei britanice prin naturalizare poate fi depusă de orice român stabilit în această ţară, la cel puţin un an după obţinerea dreptului de rezidenţă permanentă în Regatul Unit. Procedura este una complexă şi poate fi abordată direct de către solicitant sau prin apelarea la serviciile de asistenţă ale unui agent specializat. 

În ambele cazuri, va trebui obţinut de pe internet sau prin solicitare de la funcţionarii Home Office (Ministerul britanic de Interne) formularul AN pentru naturalizarea ca cetăţean britanic.

Verificarea capacităţii de a folosi limba engleză şi testarea cunoştinţelor despre modul de viaţă din această ţară fac parte, de asemenea, din procesul obţinerii calităţii de cetăţean britanic.

 

Test de mentalitate britanică

Testul de cunoştinţe referitoare la civilizaţia britanică este obligatoriu pentru  toţi cei care îşi doresc să devină cetăţeni deplini ai Regatului Unit. Acesta conţine 24 de întrebări referitoare la trei capitole conţinute în lucrarea „Life in the United Kingdom. A journey to Citizenship” („Viaţa în Regatul Unit. Incursiune în cetăţenia britanică”).

Testarea durează 45 de minute şi trebuie să se finalizeze cu un rezultat pozitiv pentru candidaţi. În caz contrar, testarea va trebui reluată la o dată ulterioară. Linia de asistenţă privind testul „Viaţa în Regatul Unit” poate fi apelată la numărul telefonic gratuit 0800 0154245 sau pe internet, consultând link-ul https://www.gov.uk/life-in-the-uk-test/book-your-test.

 

Limba engleză obligatorie

Testarea cunoştinţelor de limba engleză este, de asemenea, parte integrantă în procesul acordării cetăţeniei britanice.

Nu vor fi supuşi testului de limbă engleză românii care fac dovada că folosesc cu destulă îndemânare această limbă. În schimb, celor care nu sunt destul de convingători, cunoştinţele le vor fi verificate sau li se va recomanda parcurgerea unor cursuri în acest scop. Acestea se numesc „English for Speakers of Other Language” (ESOL) şi pot fi parcurse în cadrul unei reţele de centre specializate, răspândite pe întreg teritoriul Marii Britanii. Iar la absolvire cursanţii primesc un document care le certifică pregătirea lingvistică în limba engleză.

 

O aplicaţie care costă…

Aplicaţia pentru obţinerea cetăţeniei britanice este una costisitoare şi de aceea, ea ar trebui făcută doar de către solicitanţii care sunt siguri în obţinerea acesteia, ne-a mărturisit Ovidiu M., un român care lucrează într-unul din  birourile ce oferă asistenţă pentru naturalizarea ca cetăţean britanic.

„Conform ultimelor reglementări, fiecare persoană care a fost rezident permanent pentru cel puţin un an şi îşi doreşte cetăţenia britanică trebuie să plătească 906 lire sterline”, avertizează acesta.

El mai avertizează că aplicaţia poate fi respinsă dacă testele de vorbirea limbii engleze şi de verificarea cunoştinţelor referitoare la civilizaţia britanică sunt insuficiente, dar şi pentru orice tip de condamnări penale sau prezenţa aplicanţilor în faţa completelor de judecată în calitate de pârât sau contravenient.

 

 

Jurământ de credinţă

 

După parcurgerea cu succes a tuturor etapelor prezentate anterior, acordarea cetăţeniei britanice devine un moment festiv. Românul care a dovedit autorităţilor că a respectat întocmai condiţiile care au fost impuse devine cetăţean britanic în cadrul unei ceremonii publice.

Din 1 ianuarie 2004, toate persoanele care solicită şi obţin cetăţenia britanică prin naturalizare, după împlinirea vârstei de 18 ani, trebuie să participe la ceremonia acordării calităţii de cetăţean al Regatului Unit. Ele vor face în acest cadru un jurământ de credinţă faţă de monarhia britanică şi îşi vor lua un angajament public faţă de autoritatea acestui stat.

În mod normal, ceremoniile de acordare a cetăţeniei se organizează pe întinsul întregii ţări de către consiliile locale sau reprezentanţii administraţiei publice locale, respectiv de reprezentanţele diplomatice ale Regatului Unit în afara graniţelor statului.

În fine, după obţinerea cetăţeniei britanice, oricine poate solicita un paşaport britanic. Paşapoartele britanice sunt eliberate de Serviciul pentru Identitate şi Paşapoarte (IPS).

Orice persoană care a împlinit 16 ani și solicită pentru prima dată un paşaport trebuie să se prezinte personal la un interviu în faţa funcţionarilor IPS, doar pentru a-şi confirma identitatea.

 

————————————–

Avantajele paşaportului britanic

 

Avantajele cetăţeniei britanice sunt mai degrabă doar presupuse de cei care îşi doresc acest statut. Forumurile de discuţii online consemnează impresiile românilor referitoare la viaţa de după obţinerea paşaportului britanic.

În primul rând, odată cu obţinerea cetăţeniei, dispar cu desăvârşire toate limitările impuse românilor în această ţară, este părerea unanimă a forumiştilor. Aceasta înseamnă acces pe piaţa muncii fără niciun fel de restricţii şi dreptul de a accesa toate formele de beneficii sociale aflate la dispoziţia oricărui britanic.

Al doilea mare avantaj invocat de români atunci când discută despre posesorii de paşaport britanic se referă la relaxarea regimului vizelor aplicate în terţe state. Ţări ca SUA, Canada, Australia sau Noua Zeelandă sunt mult mai accesibile pentru britanici, decât pentru cetăţenii români, conform opiniilor exprimate.

În plus, pe teritoriul Regatului Unit, cetăţenii britanici beneficiază integral de prevederile unor legi care nu se aplică pentru imigranţii proveniţi din statele UE. Un tratament diferit se aplică, de pildă, europenilor care optează pentru studiile academice în universităţile din această ţară. Aceştia sunt nevoiţi să se supună unor reglementări specifice în virtutea normelor europene şi concepute exclusiv pentru spaţiul delimitat de graniţele Uniunii Europene, dar diferite de cele admise pentru autohtoni.

Cetăţenia britanică mai înseamnă pentru unii calea prin care se poate obţine un loc de muncă de funcţionar public, inaccesibil celor care nu au devenit cetăţeni ai acestui stat. În Marea Britanie, funcţionarii publici sunt consideraţi ajutoare credincioase ale guvernului, ales în mod democratic. În consecinţă, anumite funcţii de acest fel, mai ales cele de rang înalt sau de reprezentare civică, se adresează în mod selectiv doar cetăţenilor Regatului Unit.

Şi dreptul de vot şi implicarea în treburile societăţii sunt considerate de unii printre avantajele statutului de cetăţean britanic, fără a se ţine cont că aceste drepturi implică, de asemenea, obligaţii şi responsabilităţi.

În fine, unii cred că prestigiul oferit de o identitate britanică şi respectul de care se bucură cetăţenii acestei ţări în alte state sunt, de asemenea, avantaje suficiente pentru care titlul de cetăţean al Regatului Unit merită dobândit.

————————————–

Pagina 1 din 2:Pagina următoare

Autori articol: Marcel Istrate, Oana Padureanu

Comentarii

9 pareri la “CETĂȚENIA BRITANICĂ, ÎNTRE VIS ȘI REALITATE”

 1. falsitatea Spune:

  Mai nou aia de la primariile locale au primit indicatii ca sa nu se considere casatoria dintre romani si cetateni britanici, si cei in cauza sa fie bagati la inghesuiala cu cei necastoriti cu cetateani britanici Biroul de imigrari de la Liverpool face mizeriile astea pana si romanilor casatoriti cu britanici de zeci de ani. E o mizerie de nedescris .

 2. Care sunt CONDIŢIILE pentru a deveni CETĂŢEAN BRITANIC. - Stiri Ziare Online Spune:

  […] Citeşte în continuare toate condiţiile prin care poţi obţine mai uşor toate drepturile cetăţeniei britanice, pe portalul de informaţii diasporaro.com […]

 3. Care sunt CONDIŢIILE pentru a deveni CETĂŢEAN BRITANIC. – Stiri Non Stop Spune:

  […] Citeşte în continuare toate condiţiile prin care poţi obţine mai uşor toate drepturile cetăţeniei britanice, pe portalul de informaţii diasporaro.com […]

 4. Care sunt CONDIŢIILE pentru a deveni CETĂŢEAN BRITANIC. – Auzi Spune:

  […] Citeşte în continuare toate condiţiile prin care poţi obţine mai uşor toate drepturile cetăţeniei britanice, pe portalul de informaţii diasporaro.com […]

 5. Carmen Spune:

  buna ,am si eu o intrbare ,am 8 ani de zile in UK p60 pe toti anii am blue card care scrie residence documentation ,pot aplica neutralization cu cardul acesta ?da sau nu am auzit multe versiuni alti zic da alti nu please stie cineva exact multumesc

 6. Vlad Spune:

  Ce fel de beneficii afecteaza obtinerea cetateniei britanice?daca aplic pt tax credit benefit am sansr sa primesc refuz?

 7. Zidul birocratic secret Spune:

  Femeile casnice,chiar daca au stat 5 ani si chiar daca au copii si sunt casatorite cu cetateni britanici,nu li se va da drept de resedinta sau cetatenie ca nu au lucrat si nu au platit impozite, doar daca sotul are bani multi in cont sau salariu foarte mare. Asta este dispozitie secreta denumita zid administrativ.Asa a fost si inainte.Trebuie pus in detaliu in acord ca Anglia sa fie fortata sa se conformeze.Autoritatile sunt abuzive, iar imigratia a fost sub sefa de guvern actuala timp de 5 ani.

 8. Zidul birocratic secret Spune:

  Femeile casnice,chiar daca au stat 5 ani si chiar daca au copii si sunt casatorite cu cetateni britanici,nu li se va da drept de resedinta sau cetatenie ca nu au lucrat si nu au platit impozite, doar daca sotul are bani multi in cont sau salariu foarte mare. Asta este dispozitie secreta denumita zid administrativ.Asa a fost si inainte.Trebuie pus in detaliu in acordul de Brexit ca Anglia sa fie fortata sa se conformeze.Autoritatile sunt abuzive, iar imigratia a fost sub sefa de guvern actuala timp de 5 ani.

 9. LAURENTIU Spune:

  cum sa va obtineti cetatenie cand este clar ca va-ti casatorit pentru a sta dedeaba facand copii intretinuta de un barbat faptul ca englezul a fost pacalit asta nu inseamna ca si statul englez poate fi pacalit, bravo statului englez

Spune-ti si tu parerea!