România: Clienții cu credite ipotecare, protejați în fața băncilor

Articol publicat in sectiunea Articole importante, Economie pe data 20 februarie 2015

credit ipotecar

Băncile nu vor mai putea urmări alte active sau veniturile viitoare ale clienţilor cu credite având garanţii imobiliare, chiar dacă din executarea garanţiei nu a rezultat acoperirea integrală a obligaţiilor de plată. Această decizie istorică este prevăzută într-un proiect de lege publicat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) care preia o directivă a Uniunii Europene.

„În orice situaţie, riscul de creditare se împarte între creditor şi consumator, iar returnarea sau transferarea către creditor a garanţiei sau a veniturilor obţinute din vânzarea garanţiei este suficientă pentru rambursarea totală a creditului”, se arată în documentul citat de Mediafax.

„În cazul în care preţul obţinut pentru bunul imobil afectează suma datorată de către consumator, creditorii şi executorii judecătoreşti depun toate eforturile în vederea obţinerii celui mai bun preţ pentru bunul imobil care face obiectul executării silite”, se menționează în proiectul de act normativ al ANPC.

Documentul mai prevede că, în cazul imposibilităţii consumatorilor de a accepta majorarea dobânzii, creditorul nu are dreptul să denunţe unilateral sau să rezilieze contractul. Creditorul trebuie să facă o propunere, transmisă în scris, de reeşalonare sau de refinanţare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului.

 

Dobândă până în 15%

În orice situaţie, legiuitorul propune ca rata dobânzii aplicabile anual sumei trase din credit să nu poată fi mai mare de 15%.

„Dobânda penalizatoare se calculează pe bază de procent fix şi se aplică la valoarea principalului. Dobânda penalizatoare nu poate depăşi cu mai mult de cinci puncte procentuale rata dobânzii aplicate atunci când creditul nu înregistrează restanţă”, se arată în proiect.

Documentul mai prevede că, în cazul în care consumatorul sau soţul/soţia acestuia se află în una dintre următoarele situaţii: şomaj, reducere drastică a salariului, deces, dobânda penalizatoare nu poate depăşi cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restanţă. Prin reducerea drastică a salariului se înțelege o reducere de cel puţin 15% din valoarea acestuia. Dobânda penalizatoare limitată la două puncte va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni.

Dobânzile penalizatoare nu trebuie să depăşească cuantumul necesar pentru a compensa creditorul pentru costurile suportate în urma nerambursării. Se interzice aplicarea dobânzilor penalizatoare la soldul creditului sau la valoarea totală a creditului ori la valoarea totală plătibilă de către consumator. Cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depăşească soldul creditului.

Pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare.

 

Soluții din partea creditorilor

Potrivit proiectului, creditorii iau toate măsurile pentru a preveni declararea scadenţei anticipate, iniţierea procedurilor de executarea silită a consumatorilor ori vânzarea debitelor restante către societăţile de recuperare creanţe. Creditorii trebuie să poată face dovadă că au depus toate diligenţele în vederea evitării iniţierii procedurilor menţionate.

Creditorii monitorizează permanent rambursările efectuate de consumatori în scopul prevenirii acumulării restanţelor. După neachitarea consecutivă a trei rate de către consumatori, creditorii îi contactează, în scris, oferind soluţii eficiente pentru achitarea debitului. De asemenea, creditorii oferă consumatorilor cu restanţe cel puţin următoarele soluţii: un plan de reeşalonare, posibilitatea refinanţării utilizând una dintre ofertele curente ale creditorului.

În orice situaţie, soluţiile oferite vor ţine cont de situaţia consumatorului, nu impun costuri suplimentare pentru consumator, nu determină o reevaluare a bunului adus în garanţie, decât la solicitarea expresă a consumatorului, şi, de asemenea, nu impun o altă garanţie.

Creditorul îl va notifica pe consumator cu cel puţin 30 de zile înainte de declararea scadentă a creditului sau de iniţierea procedurii de executare silită, după caz, se menţionează în proiect. Obligaţiile descrise anterior se aplică şi în cazul procedurilor iniţiate de societăţile de recuperare creanţe. Perioada dintre declararea scadenţei anticipate şi executarea silită este între cel puţin 3 luni şi cel mult 6 luni.

Noile reglementări apar în contextul în care aprecierea puternică a francului elveţian în luna ianuarie a generat proteste la adresa băncilor din partea clienţilor care au contractat împrumuturi în această monedă în anii anteriori şi ale căror rate lunare au crescut acum substanţial.

Autor articol: Ionut Mares

Comentarii

Spune-ti si tu parerea!