Divorțul în România și Marea Britanie

Articol publicat in sectiunea Avocat pe data 2 iunie 2014

divorce

Divorțul e un eveniment la care nici nu vrei să te gândești dar care, totuși, devine în unele cazuri ultima soluție. Durata și costurile unui litigiu variază mult de la o țară la alta, România bucurându-se în continuare de un regim și o procedură relativ rapidă și necostisitoare. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor cred că divorțul se poate realiza doar în țara în care locuiesc sau doar acolo unde s-au căsătorit, însă nu este așa.

Legislația europeană conține proceduri și criterii conform cărora soții pot opta pentru țara în care doresc să divorțeze, ceea ce în multe cazuri poate însemna diferența dintre un proces scurt și unul îndelungat.

În cazul românilor care locuiesc în străinătate, respectiv românii din Marea Britanie, cea mai simplă variantă rămâne realizarea divorțului în România.

Ca și avocat cu experiență în acest domeniu de 10 ani în România și ca și membru al comunității de români din Londra din 9 noiembrie 2011, încerc să explic procedura divorțului pentru românii aflați în Londra, Marea Britanie, români care se confruntă cu această problemă și care doresc să știe modalitatea de realizare a divorțului.

În acest sens, cred că prima întrebare pe care și-o pun românii aflați în Anglia și care se confruntă cu problema divorțului ar fi dacă Ambasada României are rolul de a desface căsătoria dintre soți. Iată că răspunsul la aceasta este nu, rolul ambasadei române fiind doar acela de recunoaștere a hotărârii de divorț pronunțată de o instanță din România sau de sistemul juridic britanic, prin eliberarea unui certificat de recunoaștere. În cadrul ambasadei, respectiv a consulatului român pot fi încheiate numai căsătorii.

De asemenea, cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot înregistra în România schimbarea stării civile, atunci când aceasta a avut loc în străinătate.

Recunoașterea în România a hotărârilor de divorț străine are loc în una din două modalități în funcție de țara unde divorțul s-a pronunțat:

 • înregistrarea divorțului la Serviciul de Stare civilă competent. Divorțul se va înregistra printr-o cerere adresată Serviciului de Stare Civilă a ultimului loc de domiciliu al solicitantului. Înregistrarea divorțului este o procedură relativ greoaie și poate dura în medie între 2 si 3 luni, presupunând avize interne obținute de la o serie de autorități române;
 • recunoașterea hotărârii de divorț în instanță. Recunoasterea divorțului se face de către Tribunalul ultimului loc de domiciliu avut în țara-exequator. Solicitantul va depune la Tribunal cererea personal sau prin împuternicit cu procură specială. Înscrierea divorțului pronunțat în străinătate privind un cetățean român se va face numai după ce hotărârea străină, definitivă si irevocabilă a fost recunoscută de către tribunalul competent.

După obținerea hotărârii Tribunalului, solicitantul se va adresa Serviciului de Stare Civilă a ultimului domiciliu, pentru operarea modificării stării sale civile. În medie această procedură poate dura aproximativ 4 luni.

 

Acte necesare pentru recunoașterea hotărârii de divorț din străinătate

Cererea de recunoaștere a hotărârii străine va trebui în mod obligatoriu însoțită de următoarele acte:

 • copia hotărârii străine;
 • dovada caracterului definitiv al acesteia, certificatul de divorț sau hotărârea definitivă;
 • informații privind numele purtat de soți după divorț, reveniri la numele anterior căsătoriei ș.a.

Pentru demersurile de recunoaștere a sentinței de divorț de către o instanță autoritate din România persoanele interesate pot da împuternicire unui avocat din România care să reprezinte fără prezența lor să fie necesară.

 

 

În România…

 

Românii care optează pentru desfacerea căsătoriei de către sistemul juridic român, care după părerea avocaților români este cea mai simplă variantă, trebuie să știe că regulile în ceea ce privește divorțul sunt un pic schimbate datorită Noului cod civil, aplicabil din 1 octombrie 2011.

Românii pot opta pentru procedura administrativă, procedură ce presupune adresarea unei cereri de divorț de către ambii soți ofițerului de stare civilă de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților. Divorțul la starea civilă se poate încheia doar dacă soții nu au copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați. Aceasta este o procedură care se aplică în cazul în care soții sunt de acord.

În ceea ce privește divorțul în fața notarului public, acesta se va realiza doar dacă soții convin de comun acord asupra tuturor aspectelor ce privesc desfacerea căsătoriei aspecte referitoare la:

 • numele de familie, pe care să îl poarte după divorț;
 • exercitarea autorității părintești, obligatoriu de către ambii părinți;
 • stabilirea locuinței copiilor după divorț;
 • modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii;
 • stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.

În plus, spre deosebire de divorțul la starea civilă, divorțul la notar se poate încheia chiar dacă există și copii minori.

Soții vor depune personal cererea și vor primi un termen de reflexie de 30 de zile atât din partea ofițerului de stare civilă, cât și din partea notarului.

Divorțul în instanță. În cazul în care nici pârâtul, nici reclamantul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei sectorului 5. Aceasta este singura care are astfel de competențe în lipsa unui acord privind alegerea instanței de divorț, în cazul părților care nu locuiesc în țară. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România.

Cererea de divorț este de competență judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul , iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul.

Dacă numai pârâtul locuiește în străinătate, instanțele române sunt competente internațional, în acest caz fiind competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul.

Cele mai mici costuri sunt cele ale divorțului pe cale administrativă în fața ofițerului de stare civilă. Pentru celelalte două variante, cea a divorțului la notar și cea a divorțului în instanță, costurile sunt variabile în funcție de onorariul notarului și al eventualului avocat angajat să reprezinte soții în instanță.

În plus, în fața instanței se vor achita și taxe judiciare de timbru. În cazul divorțului în care există acordul parților taxa este în valoare de 200 ron, în cazul divorțului cu motive temeinice taxa este de 100 de ron, în cazul separării în fapt  de 2 ani ca și motiv de divorț taxa este de 100 de ron și 50 de ron este taxa pentru divorț al cărui motiv este starea de sănătate a unuia dintre soți care face imposibilă continuarea căsătoriei.

———————————————–

„Dacă românii din comunitate au nevoie de sfaturi juridice și îndrumări, mă pot contacta la numărul de telefon 074.6610.1408. Precizez că și procesele din țară pot fi continuate datorită colaborării mele cu un cabinet de avocatură din București, ceea ce îmi permite reprezentarea voastră direct în instanțele și instituțiile din România.”

Avocat Alina Mihaela Bucur

———————————————–

 

 

… În Marea Britanie

 

Divorțul în UK nu se poate solicita înainte de trecerea primului an de căsătorie. După aceea, divorțul se poate solicita numai în cazul în care căsătoria este în mod iremediabil imposibil de continuat. Acest lucru poate fi demonstrat argumentat în cinci moduri:

1. Adulter din partea pârâtului (nu puteți cere divorțul dacă adulterul a fost comis de dumneavoastră).

2. Comportament nerezonabil.

3. Părăsirea petiționarului de către pârât de minim doi ani.

4. Separare de minim doi ani și pârâtul este de acord.

5. Separare de 5 ani.

 

Cele trei etape ale divorțului

În termeni juridici există trei etape distincte ale unui divorț:

1. Divorțul în sine. Aceasta înseamnă în mod efectiv încetarea unui contract (căsătoria) și permite ambelor părți să se recăsătorească dacă doresc. Actul juridic prin care încetează căsătoria este cunoscut sub numele de „decree absolute” (sentință absolută).

2. În termenii cei mai simpli, cine ce ia și ce pensie de întreținere se va plăti fostului partener. Această etapă se numește „ancillary relief”, care înseamnă „prestație compensatorie accesorie”. Este posibil să întâlniți acest termen și pe alte documente juridice. Din 6 aprilie 2011, termenul juridic oficial a devenit „Application for a Financial Remedy” (cerere pentru un Remediu Financiar).

3. Înțelegeri dacă există copii: custodie, întreținere și drepturi de acces pentru partea care nu are custodia.

 

Procesul

Una dintre părți depune o cerere de divorț („Application for a Matrimonial Order”) inclusiv acolo unde este aplicabilă o cerere pentru un Remediu Financiar („Application for a Financial Remedy”) și o declarație-înțelegere privind copiii („Statement of Arguments for Children”).

Cererea este primită de tribunalul care se va ocupa de caz și apoi o copie a acesteia va fi înmânată celeilalte părți numită „pârât”, care trebuie să confirme primirea acesteia pentru a indica că a primit cererea și dacă acceptă sau nu acuzațiile care i se aduc în cerere. În majoritatea cazurilor, divorțul nu va necesita avocați.

Odată ce tribunalul a intrat în posesia confirmării de primire, se trimite o declarație aplicantului pentru semnare. Prin aceasta, se cere aplicantului să confirme că dorește să continue divorțul și că detaliile din cererea originală sunt corecte. Declarația se înapoiază tribunalului.

Un judecător districtual analizează cererea și dă o sentință temporară. Apoi, după 6 săptămâni și o zi, se solicită emiterea sentinței absolute de către aplicant.

———————————————–

De reținut

 

Sentința absolută nu poate fi pronunțată până când nu sunt rezolvate toate aspectele divorțului, inclusiv Cererea pentru un Remediu financiar.

Un divorț „necontestat” se poate încheia în numai 16 săptămâni și nici o parte nu trebuie să apară în Tribunal. Diferitele taxe judiciare nu ar trebui să fie mai mari de 350 de lire sterline.

———————————————–

Regulamentele de Proceduri privind Familia (Family Proceedings Rules), introduse pe 6 aprilie 2011, au scopul de a face legislația privind familia mai prietenoasă și mai accesibilă.

 

Soluții alternative de rezolvare a disputelor

O întâlnire „Mediation Information and Assessment Meeting” (Întâlnire pentru Evaluare și Informare privind Medierea) este condusă de un mediator familial calificat care va încerca să ajute cuplul să ajungă la o soluționare de comun accord. Cererea poate fi acceptată de către Tribunal numai după confirmarea semnată a mediatorilor că întâlnirea a avut loc sau că medierea nu este potrivita pentru cuplu, ori dacă pârătul refuză să participe.

Așa se întâmplă, de exemplu, dacă înainte ca o cerere pentru un Remediu Financiar să poată fi acceptată de un tribunal, cuplul trebuie să participe la o „Mediation Information and Assessment Meeting” (Întâlnire pentru Evaluare și Informare privind Medierea) împreună sau separate.

Pentru detalii despre cum să găsiți cei mai apropiați mediatori vă rugăm contactați Citizen’s Advice sau un tribunal local.

———————————————–

Date personale de prezentare

 

Avocat Alina-Mihaela Bucur, membru al Baroului de avocați Dâmbovița din 2003, cu 10 ani de experiență în avocatură.

În prezent locuiesc la Londra, din 2011 și sper să ajut comunitatea de români cu experiență si cunoștințele juridice dat fiind că românii care lucrează aici se confruntă și cu probleme care țin de România.

Mi-aș dori să colaborez și cu alți avocați români stabiliți în Regatul Unit.

Tel: 074.6610.1408

———————————————–

Autor articol: Avocat Alina-Mihaela Bucur


Comentarii

39 pareri la “Divorțul în România și Marea Britanie”

 1. ion Spune:

  Bună ziua!As dori sa ma ajutați ci aceasta problema:doresc sa divorțez în uk.eu și soția locuim în uk,separat.avem o fetita de 6 ani.care sunt pașii procedurii depunerii actelor de divort.custodia copilului este comuna(4zile sta cu mama și celelalte sta cu mine).care este suma minima care va trebui stabilita pt pensia copilului. Sau este obligatoriu a fi stabilita o suma minima? Mulțumesc pentru răspuns.

 2. Irina Spune:

  Buna seara m-a numesc Irina locuiesc in Londra si mi-as dori sa divortez fostul soț este aici la fel si copilul divorțul este de comun acord m-a puteți ajuta va rog frumos

 3. ivascu liliana Spune:

  Buna seara.sant intr.o situație disperată. Doresc sa divortez de sotul meu care este violent, batandu.ma si in fata copilului minor, eu sant inregistrata la politie si la victim suport in uk , dar sotul nu vrea sa semneze divortul nici sa se prezinte in instanta .Mentionez ca e plecat din dimiciliu cu alta femeie nu participa cu nici un ban la crestera copilului nici nu.l viziteaza.si nu doreste sa.i faca nici actele pasaport si procura.Eu sant singura cu minorul, nu pot sa ma duc la munca neavand cu cine lasa copilul, in tara nu pot sa.l duc neavand acte copilul.As dori sa divortez in uk noi fiind cununati in uk si copilul este nascut in uk.Nu stiu sigur daca mi se acorda custodie exclusiva tinind cont ca e inregistrat la politie.As dori sa nu mai depind de el in privinta procurei si a actelor copilului si nu stiu unde sa depun actele de divort si cat costa divortul in caxul in care nu am nici un venit

 4. Andrada Spune:

  Buna as dori sa divortez de soțul meu si as dorii sa stiu care sant pașii de urmat si care sant costurile.tin sa precizez ca avem doi copii minorii si el nu este de acord cu divorțul dar din cauza alcoolului nu mai santem o familie.

 5. Iuliana-Cristiana-Campeanu Spune:

  Buna ziua.Ma interesez a si pe mine procedura pt a divorta. Va multumesc

 6. Mihaela Spune:

  Buna Seara ma intereseaza si pe mine care Sunt pasii necesari pt a divorta in uk mentionez ca am o fetita de 2 ani si sotul este infidel Multumesc

 7. Cristina Spune:

  Buna dimineata am incercat sa va contactez pentru informatii suplimentare. Este telefonul inca valabil?

 8. Gina manescu Spune:

  Buna ziua ,
  As dori sa va contactez pentru custodie totala copil .
  As dori sa stiu daca nr tel este valabil sau o alta forma de contact .
  Multumesc ,

 9. Teodora Spune:

  Bună ziua ași dori și eu să mă ajutați să pot divorța în uk am doi copii minori care locuiesc cu mine în puteți spune ce trebui să fac ș cam cât măr costa

 10. Florin Spune:

  Buna seara as dori sa stiu daca pot divorta in uk,eu si sotia locuim separat avem un baiat de 8 ani si vrem sa divortam de comun acord.care sunt costurile divortului si cum trebui sa procedez?Multumesc

 11. Cristina Spune:

  Buna ziua as avea si eu o intrebare sunt casatorita din 2013 SI as dori sa dau divort aici in uk mentionez ca am o fetita cu el de 3 ani si as dori sa o aduc aici care ar fi procedurile?

 12. daniela Spune:

  raspunde cineva aici?

 13. Ciprian Galaon Spune:

  Salutari tuturor, sunt avocat roman stabilit in Manchester. Lucrez in colaborare cu cabinetul de avocati Alison Law Solicitors, 135 Wilmslow Road, et. 2, Manchester M14 5AW, telefon 0161 674 0166, celular 07513242523. Domenii de activitate: drept civil, comercial, fiscal, proprietate intelectuala, accidente rutiere, imigratie, familie, contracte de inchiriere si litigii internationale.

 14. BUCUROIU IOANA Spune:

  VREAU SA VA INTREB

 15. Gheorghita Spune:

  Buna sunt gheorghita Eu cu sotul meu ne-am casatorit in urma cu 4 ani in londra nu avem copii nici bunuri impreuna si suntem de comun acord sa divortam in london cum procedam care sunt primi pasi

  unde ne adresam. Daca ne puteti ajuta multumesc

 16. Florina Camelia Szitas Spune:

  Buna ma numesc Camelia.Eu si sotul suntem casatoriti de 1 an.Amundoi suntem in anglia , Peterborough , dorim sa divortam. Suntem cununati doar civil, nu avem bunuri de impartit si nu avem copii. Care ar fii procedurile si daca am putea sa divortam din UK si care sunt couturier.

 17. Alina Spune:

  Bună ziua. As avem nevoie de informații. Din păcate căsnicia nu mai merge. Avem un bebe de 4 luni si pt binele copilului nu mai vreau sa continui cu acest circ. Tatal bea foarte des si de fiecare data face scandal si nu tine cont de copil ca se sperie si plange cand face scandal. Si de fiecare data ma ameninta ca ma lovește. Nu vreau ca copilul sa crească in scandaluri. Problema e că nu vreau sa rămân aici pt ca nu as avea cum sa muncesc si sa cresc copilul singura as vrea sa merg in tara. El evident nu mi-ar lasa fata si nici nu mi-ar face procura. Si mi-e frica daca imi ia fata. El nu ar fi in stare sa crească copilul. Dacă as astepta sa mergem in România si eu sa plec cu fata ar fi rapire? Va mulțumesc anticipat

 18. Vasile Dumitrascu Spune:

  Buna ziua,m-a rugat sora mea sa știe ce poate sa facă pentru a divorța de soțul ei,El a plecat in România și și-a lăsat femeia și copii Alice a fost data afara și din casa și acuma sta la mine,ce documente ne trebuie și cât costa acest divorț .El vrea sa vina înapoi și accept pentru divorț.Asteptam un răspuns

 19. Nicolaescu Spune:

  Buna ziua! Locuiesc in U.K., am divortat acum un an aici , eu si fostul sot romani , avem un copil care mi a fost incredintat. Cu ceva timp in urma am mers la ambasada pt reinnoire pașaport copil, am avut toate actele necesare, divorțul si actul care dovedește ca băiețelul este cu mine, toate traduse si apostilate, acum încep problemele, mi s a spus ca nu pot face pașaportul pana nu înscriu actul de divorț in România .De la ambasada mi au spus ca trebuie mers in România sa înregistrez divorțul acolo unde locuiesc si unde am făcut căsătoria , in România mi s a spus ca trebuie totul făcut in instanța si ca durează mai mult de 6 luni , pur si simplu numai știu ce sa cred si pe cine sa cred. Va rog mult de tot dacă ma puteți ajuta sa înțeleg care de fapt este adevarul si ce trebuie sa fac . Va mulțumesc !

 20. Mihaela Gheorghe Spune:

  Buna ,vreau sa divortez in UK,amandoi santem de comun acord,nu mai locuim de jumatate de an impreuna si am o fetita de 9 ani,ce proceduri trebuie sa incep,va multumesc .

 21. Nadea Spune:

  Buna,am o problema cu care nu stiu unde sa ma adresez,deci am divortat cu 8 luni in urma si cu parere de rau asa si nu am ajuns cu fostul meu sot la o intelegere,avem copil care i s-a expirat data pasaportului,el nu vrea din pacate sa faca nici pasaport nici procura,ce sa fac si unde ma pot adresa ca sa fac actele necesare fara el si daca este posibil ?am nevoie urgent de actele copilului pt a putea esti din tara!multumesc

 22. TANIA Spune:

  Buna,
  Eu si sotul meu am vrea sa divortam, bineinteles este de comun acord, nu avem copii si nu avem anumite bunuri de impartit. Avem la moment 5 ani de casnicie si locuim separat. Vrem sa obtinem acest divort pe cale amiabila. Si ne ar interesa cat dureaza si respectiv costul procedurii.
  Multumesc

 23. Dan preda Spune:

  Buna sunt casatorit cu o pechistaneza vreau divort
  Cum trebuie sa procedez

 24. Dan preda Spune:

  Vreau divort Cum trebuie sa procedez sunt casatorit cu o pechistaneza vreau divort

 25. Ema Spune:

  Buna ziua,
  Locuiesc in Uk in prezent impreuna cu baietelul nostru in varsta de 12ami.Casatoria noastra nu mai merge si intentionez sa intentez divort.Cum procedez daca nu sunt in Romania si in ce masura ma puteti ajuta?Imi puteti scrie pe email si va pot da mai multe detalii.In speranta ca imi veti raspunde,va multumesc.

 26. Ienesel Luminita Spune:

  Buna ziua ! Suntem niste parinti disperati ! Fetita noastra (27ani) care este romanca s-a casatorit pe data de 21.08.2017 in Warrington tot cu un roman (34 ani). A nascut pe data de 01.01.2018 o fetita. Noi am fost in vizita la ei din data de 05.01.2018 pana pe data de 19.01.2018 si am gasit o situatie foarte tensionata intre ei. Am inteles ca el este foarte supart ca fata noastra l-ar fi mintit ca are un cont in care are o suma de bani. Cert este ca acel cont nu exista si de cand a aflat acest lucru s-a schimbat total. Se poarta foarte uarat cu ea, este foarte nervos, bea, da muzica tare si nu o lasa sa se odihneasca sa poata avea grija de copil. Este foarte speriata, si nu stie cui sa se adreseze. Problema este ca tatal a luat toate actele: copia din registru a certificatului de casatorie si a certificatului de nastere al fetitei si ea nu poate sa trimita la abbasada din Londra documentele pentru transcrierea certificatului de casatoriei si certificatului de nastere. Fara aceste documente nu poate sa faca botezul fetitei.El nu lucreaza din luna decembrie. Ea primeste o indemnizatie de 600 de lire. Nu cred ca vor putea sa-si plateasca toate cheltuielie care sunt: chiria, gaz, curent, taxa la comunitate si sa aibe si de mancare, pampers pentru copil, lapte praf, etc. Le-am propus sa vina mama acasa in Romania cu cea mica ca aici nu trebuie sa cheltuie bani ca le tinem noi ca sa se poata redresa cu banii dar el refuza categoric. Dar in acelasi timp are si un comportament nerezonabil este foarte nervos toata ziua, foarte agitat, continua cu reprosurile ca el si-a stricat viata din cauza ei, ca si-a sticat visurile si ca vrea sa o distruga si pe ea si pe noi.. Din cauza asta fata noastra nu poate sa se odihneaca, sa manace si sa aibe grija de ea si de bebelui. Nici la telefon nu putem vorbii cu ea ca sta acolo si nu poate sa ne spuna ce face el. Ne mai scrie din cand in cand mesaje ca sa stim ca este bine sa nu ne ingrijoaram. Va rugam sa ne spuneti ce trebuie sa facem Nu stim la cine sa apelam ! Va multumim

 27. adelina Spune:

  Buna ziua ma numesc Marescu Adelina si am 25 de ani.In urma cu 4 ani m-am casatorit cu un baia de origine Albaneza,toate bune si frumoasa pana acum de curand cand a inceput sa ma respinga,sa imi vorbeasca urat,si sa vina acasa dimineata.Noi ama avit tentative de despartire si inainte dar imi sucea mintile imediat si renuntam la despartire:Acum as dori sa divortez pentru ca ma lupt si cu o depresie si cu atacuri de panica in fiecare zi,nu mai pot trai singura!
  Ce trebuie sa fac unde sa merg nici nu stiu.va multumesc pentru ajutor

 28. Irina maria d Spune:

  Buna sunt irina vreau sa divortez si eu de sotul meu tin sa precizez k locuiesc in anglia sunt casatorita din 22 august 2015 nu am copii casa nimic de impartit puteti sa ma sfatuiti si pe mn cum sa procedez si cat m ar costa va multumesc si in nr de tel dak se poate

 29. Lili Spune:

  Bună ziua! Vă rog să mă ajutați. Fiul meu lucrează în Anglia, are o fetiță de aproape 3 ani, dintr-o relație de concubinaj, născută în Anglia.Anul trecut în iulie mama fetiţei a fugit în România cu micuţa. Poate tatăl să introducă în Anglia acţiune pentru a obține domiciliul fetiţei la el? Menţionez că în momentul răpirii fetiţei, era o acţiune în desfășurare ca să nu poată fi scoasă din Anglia, dar nefinalizată, există martori,iar agresivitate din partea tatălui nu a existat.Își iubește enorm fetiţa și nu dorește beneficii din partea mamei, ci doar să-i poată oferi tot ce e necesar pentru o educație frumoasă, cât și să se bucure văzând-o cum crește.

  O zi bună!

 30. oana Spune:

  buna ziua. sunt separata de sotul meu de mai mult de 2 ani. dorim sa divortam de comun acord dar lui ii este imposibil sa ajunga in Romania. ambii locuim in U.k la adrese diferite. avem posibilitatea sa divortam de comun acord in Marea Britanie fara a fii necesara deplasarea in Romania ?

 31. Marian Spune:

  Buna seara!Locuiesc in UK m-ar interesa procedura de a divorța.multumesc

 32. Rodica Spune:

  Buna! Am si eu o problema:Sotul meu vrea divort, dupa 29 de ani de casnicie. Locuim impreuna si aici in Anglia. Nu ne mai intelegem, dar nu e violent, nu stiu ce l-a apucat. Fiica noastra e majora.Eu nu doresc sa divortam si nici sa impartim bunurile (din Romania, ca aici stam in chirie).Daca el intenteaza divortul si eu ma opun, se poate divorta? Multumesc frumos!

 33. loredana Spune:

  sunt in Anglia casatorita a fost facit a in Scotia

 34. Monica Spune:

  Sunt separata de sotul meu si locuiesc cu fiica mea. Mentionez ca toti locuim in UK si dorim divortul. Daca ma puteti ajuta in a afla in ce consta acest demers si un cost aproximativ. Va multumesc.

 35. Circ Spune:

  M-au amuzat teribil aceste mesaje:)) cu parintii care vor sa-si divorteze fata, cu mama care vrea sa isi rapeasca propriul copil si barbatul cu „pechistaneza lui”. Genial:)

 36. Camila Rodela Spune:

  My name is Camila Rodela. Two years ago my husband ask for divorce and left home after twenty seven years (27) of marriage. I asked him and he did not listen, I went to his friends and he was no where to be found. I told my friend about the situation and she advises me to see a spell caster called OGAGA KUNTA. I did contact him by email, he responded and told me what to do and i did it and that was the end of the problem when a week later my husband came back and ask me to forgive him. You can reach this man too via: ogagakunta@gmail.com

 37. Bogdan Pantiru Spune:

  Va salut, mar interesa exact care sunt pssii si cum ar trebui sa procedez pt divort aici in U.K.Eu si sotia suntem aici impreuna cu baiatul nostru …ca este nascut aici..care este varianta cea mai usoara..va multumesc

 38. ALEXANDRA Spune:

  VREAU SA DIVORTEZ SOTUL MEU MA PARASIT DE9 LUNI A PLECAT IN ROMINIA EU SINT IN UK SINT SI CETATEAN BRITANIC CUM POT DIVORTA DACA EL MA PARASIT NU COMUNICA CU MINE AM ADRESA DIN ROMINIA POT DIVORTA IN UK

 39. HENK Spune:

  eu și soția mea suntem căsătoriți în ultimii 15 ani și avem o fiică frumoasă de 12 ani. Totuși, aceasta a fost o aventură de dragoste și chiar nu iubesc pe nimeni în lume mai mult decât o iubesc.

  Am avut o viață dificilă la început cu probleme financiare, dar acum am trecut prin ele și de fapt trăim o viață foarte confortabilă în ultimii 5 ani. Am petrecut foarte mult timp împreună și am avut într-adevăr zero probleme până la un yearago .

  Iulie trecută, am mers la un hotel la sfârșit de săptămână și când ne-am întors, soția mea mi-a mărturisit plângând că a început să fumeze. Am reacționat foarte prost (acum înțeleg) și am încercat să-l împing să renunțe, întotdeauna pentru că Icare . În ultimul an am avut 6 incidente în care am avut întotdeauna lupte mari din același motiv. În timp ce ea nu ar fuma acasă, ar fuma la serviciu. În weekend, ea a fost în vizită cu o persoană iubită, care locuiește în apropierea casei noastre, unde s-ar fi arătat pentru mine a fuma.

  Weekend-urile noastre au fost stresante din cauza obișnuinței sale de la NeW, iar în urmă cu o lună și-a ales lucrurile, a închiriat un apartament și s-a mutat acolo. Am fost cu fiica mea când s-a întâmplat asta și când am ajuns acasă și am văzut-o pierdută, practic am prăbușit. -3 săptămâni am făcut toate greșelile de a cersi și a plânge, dar inima ei s-a întărit atât de mult încât nu mi-a venit să cred cum mă tratează.

  Săptămâna trecută m-am decis în vacanță cu fiica mea. Soția mea nu mă contactează deloc săptămâna trecută, ci o contactează pe fiica noastră dimineața și seara, făcându-i texte, am făcut tot ce am putut pentru a o readuce, dar știu drumul. Acum doar 2 luni am trecut printr-un articol despre linia mea înainte să văd o femeie care împărtășea oarecare recunoștință pentru un bărbat puternic, numit DR ALAMI, care o ajută să aducă pacea acasă, am fost atât de impresionată de mărturie și am decis să o încerc .. IiIexplainmy întreaga problemă, doctor ALAM .. el promite să mă ajute și el a făcut așa cum a promis, soția mea se întoarce cerșind, chiar a încetat să mai fumeze .. numele lui poate fi lăudat .. pentru mai multe informații îl puteți contacta pentru ajutor dacă aveți probleme în dvs. home.email la me la dralahalah@gmail.com sau sunați la whatsap + 2348115720823.multumiri pentru a-mi împărtăși povestea mea.

Spune-ti si tu parerea!