Închirierea privată

Articol publicat in sectiunea Locuinţe pe data 9 martie 2015

contract

Este foarte important să ştiţi ce tip de chirie aveţi, deoarece acest lucru poate afecta drepturile dumneavoastră asupra proprietăţii şi a modului în care o folosiţi. În acest articol vom descrie diferitele tipuri de chirie, drepturile de care beneficiaţi sub fiecare dintre ele şi ce anume trebuie inclus într-un contract de închiriere.

 

Ce este o chirie?

Chiria este un act între un proprietar şi chiriaş, care-i permite chiriaşului să trăiască pe acea proprietate atât timp cât plăteşte chiria şi respectă regulile impuse de proprietar.

Contractul de închiriere este documentul înţelegerii dintre proprietar şi chiriaş, care stabileşte termenii şi condiţiile care stau la baza derulării contractului.

Contractele de închiriere pot fi scrise sau verbale dar, dacă este posibil, ar trebui să alegeţi contractul în scris. Dacă înţelegerea este scrisă, se vor evita orice dispute ulterioare, termenii contractului fiind decrişi în amănunt. Înainte de a semna un astfel de contract, asiguraţi-vă că aţi înţeles textul în întregime.

Indiferent dacă un contract de închiriere a fost sau nu încheiat, proprietarii şi chiriaşii au anumite drepturi şi obligaţii prevăzute în legea caselor.

 

Drepturi şi obligaţii provenite din contractul de închiriere

Toate tipurile de chirie includ următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. Drepturile şi obligaţiile chiriaşului

Drepturile chiriaşului includ:

 • libertatea de a trăi nederanjat pe proprietatea respectivă;
 • dreptul de a trăi pe o proprietate care se află într-o stare bună din punct de vedere al conservării – proprietarul trebuie să execute reparaţii şi să întreţină proprietatea;
 • dreptul de a accesa informaţii referitoare la chiria dumneavoastră oricând doriţi;
 • protecţie împotriva evacuării incorecte.

De asemenea, aveţi dreptul să fiţi protejat de chiriile incorecte, să contestaţi taxele foarte mari, şi de a vi se returna garanţia (depozitul) la finalul perioadei de închiriere.

Dacă omiteţi să plătiţi chiria sau încălcaţi orice altă înţelegere existentă în contract, vă puteţi pierde dreptul de a fi chiriaş în casa respectivă.

 1. Drepturile şi obligaţiile proprietarului

Ca proprietar, aveţi dreptul de a:

 • reintra în posesia casei când perioada de închiriere se sfârşeşte;
 • reintra în posesia casei, dacă aceasta este avariată;
 • intra în proprietate, notificând chiriaşul cu 24 ore înainte;
 • introduce acţiune legală pentru a evacua chiriaşul în unele situaţii, cum ar fi neplata chiriei.

De asemenea, puteţi să beneficiaţi şi de alte drepturi şi obligaţii, stabilite prin intermediul contractului de închiriere.

 

Tipuri de chirie

Chiriaşii şi proprietarii pot avea şi alte drepturi şi responsabilităţi, în funcţie de tipul de chirie pe care l-au agreeat. Chiriile pot rula pe o perioadă determinată de timp, de obicei 6 luni sau mai mult (chirie pe termen fix), sau pe bază lunară (chirie periodică).

 1. Închiriere asigurată pe termen scurt (AST – assured shorthold tenancies)

Cea mai întâlnită formă de chirie este cea de tip AST. Dispuneţi de un astfel de tip de chirie, dacă:

 • proprietatea închiriată este una particulară;
 • proprietatea respectivă este domiciliul dumneavoastră stabil;
 • proprietarul nu locuieşte pe proprietatea închiriată.

Toate închirierile la acest moment sunt de tip AST. Puteţi stabili şi un altfel de tip de chirie, „assured tenancy”, dar acest lucru va oferi chiriaşului drepturi suplimentare pentru a sta în casa respectivă.

Chiria nu poate fi de tip AST, dacă:

 • chiria este mai mare de 100.000 lire;
 • chiria este gratuită;
 • chiria este mai mică de 250 lire/an, sau de 1.000 lire/an în Londra
 • este o chirie pentru afaceri;
 • este o închiriere pe timp de vacanţă;
 • proprietarul este una dintre autorităţile locale.
 1. Închiriere asigurată (assured tenancy)

S-ar putea să dispuneţi de o astfel de chirie dacă înţelegerea a început înainte de 28 februarie 1997. Această chirie oferă drepturi similare cu cele specificate de AST, dar chiriaşul poate sta pe proprietatea respectivă pentru o perioadă nedeterminată de timp. Nu există un drept automat al proprietarului de a intra în posesia casei la finalul perioadei de închiriere. El trebuie să arate tribunalului că dispune de motive întemeiate pentru a cere reposesia, folosindu-se de legile existente în materie.

 

Cum să întocmiţi un contract de închiriere

Un contract de închiriere ar trebui să includă:

 • numele tuturor persoanelor implicate;
 • preţul de închiriere;
 • suma depozitului şi modul în care acesta va fi protejat;
 • adresa proprietăţii în cauză;
 • data de începere şi de finalizare a chiriei;
 • orice obligaţii ale chiriaşului şi proprietarului;
 • care facturi se vor afla în sarcina chiriaşului.

De asemenea, mai puteţi include şi alte informaţii, aşa cum ar fi:

 • cum se va plăti chiria;
 • dacă închirierea poate lua sfârşit înainte de termen şi modul în care se va face acest lucru;
 • cine este responsabil pentru reparaţiile minore;
 • dacă proprietatea poate fi subînchiriată sau avea şi alţi locatari.

Odată finalizat, contractul trebuie semnat de ambele părţi, şi fiecare să verifice dacă şi cealaltă parte a semnat. Veţi primi o copie a contractului, pe care trebuie să o păstraţi într-un loc sigur.

 

Obligaţiile contractuale pentru proprietari

Dacă sunteţi proprietar, atunci trebuie să vă asiguraţi că termenii contractului:

 • sunt corecţi;
 • nu se interpun îndatoririlor legale ale proprietarului;
 • sunt echilibraţi pentru ambele părţi;
 • acoperă plata chiriei;
 • acoperă depozitul.

Dacă sunteţi nesigur vizavi de oricare din specificaţiile unui astfel de contract, atunci ar fi bine să apelaţi la sfatul unui specialist legal înainte de a semna.

Autor articol: Cristian Enache

Comentarii

Spune-ti si tu parerea!