Pauza de engleză

Articol publicat in sectiunea Diaspora, Educaţie şi învăţământ, UK la bani mărunţi pe data 16 martie 2015

english-lessons

 

Timpul

·          There are 365 days in a year (der ar trii handrid sixtii faiv deis in ă iăr) = Sunt 365 zile într-un an;

·          There are 12 months in a year (der ar tuelv mans in a iăr) = Sunt 12 luni într-un an;

·          There are 52 weeks in a year (der ar fifti uiix in ă iăr) = Sunt 52 săptămâni într-un an;

·          There are 7 days in a week (der ar sevăn deis in ă uiic) = Sunt 7 zile într-o săptămână;

·          There are 2 weeks in a fortnight (der ar tuu uiix in a fortnait) = Sunt 2 săptămâni în 2 săptămâni;

·          There are 24 hours in a day (der ar tuentifor auărs in a dei) = Sunt 24 ore într-o zi;

·          There are 60 minutes in an hour (der ar sixti miniţ in ăn auăr) = Sunt 60 minute într-o oră;

·          There are 60 seconds in a minute (der ar sixti secănds in a minit) = Sunt 60 secunde într-un minut;

·          There are 100 years in a century (der ar uan handrid iărs in a senciuri) = Sunt 100 ani într-un secol;

·       The days of the week (dă deis ăv dă uiic) = Zilele săptămânii: Monday (mandei) = luni, Tuesday (tiusdei) = marţi, Wednesday (uensdei) = miercuri, Thursday (tărsdei) = joi, Friday (fraidei) = vineri, Saturday (setărdei) = sâmbătă, Sunday (sandei) = duminică;

·          În limba engleză, zilele săptămânii sunt scrise întotdeauna cu majusculă;

·          Saturday + Sunday = the weekend (dă uiichend) = sâmbătă + duminică = sfârşitul săptămânii;

·        The day before yesterday (dă dei befor yestădei) = alaltăieri; yesterday = ieri; today (tudei) = azi; tomorrow (tumărău) = mâine; the day after tomorrow (dă dei aftăr tumărău) = poimâine;

·          Monday morning (morning) = luni dimineaţă; Monday afternoon (aftărnuun) = luni dupăamiza; Monday evening (ivning) = luni seara;

·          Se spune „on + zilele săptămânii”: I saw her on Tuesday/on Friday etc. (ai soo hăr on mandei/on fraidei)  = Am văzut-o marţi/vineri;

·       Se spune „at + the weekend”: I went to the cinema at the weekend (ai uent tu dă sinema ăt dă uichend) = M-am dus la cinema la sfârşitul săptămânii;

·         Months of the year (mans ăv dă iăr) = lunile anului: January (geanuării) = ianuarie, February (februării) = februarie, March (marci) = martie, April (eipril) = aprilie, May (mei) = mai, June (giun) = iunie, July (giulai) = iulie, August (ogăst) = august, September (septembăr) = septembrie, October (octoubăr) = octombrie, November (novembăr) = noiembrie, Decembăr (disembăr) = decembrie;

·         În limba engleză, lunile anului sunt scrise întotdeauna cu majusculă;

·        The year has four seasons (dă iăr hez for sizăns) = anul are patru anotimpuri: spring (spring) = primăvară, summer (samăr) = vară, autumn (otăm) = toamnă, winter (uintăr) = iarnă;

·         Se spune „in + months/seasons”: in July = în iulie, in December = în decembrie, in (the) spring = primăvara, in (the) summer = vara etc.

Autor articol: Cristian Enache

Comentarii

Spune-ti si tu parerea!