Pensie pentru românii din diaspora

Articol publicat in sectiunea Acte, Articole importante, Bani, taxe şi beneficii pe data 28 noiembrie 2014

pensionari5

Persoanele care au lucrat atât în România, cât şi într-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Spaţiului Economic European (SEE) beneficiază de pensie comunitară. Aceasta se stabileşte prin cumularea tuturor perioadelor lucrate. Conform unui material realizat recent de Casa Naţională de Pensii Publice, cei îndreptăţiţi să primească o astfel de pensie trebuie să se adreseze unei singure instituţii, notează avocatnet.ro, citat de site-ul Digi24.

Astfel, persoanele interesate pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale, se arată într-un material realizat de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Conform site-ului oficial al UE, vârsta de pensionare este diferită de la un stat la altul. Prin urmare, drepturile de pensie obţinute în alte ţări se acordă doar din momentul în care persoana în cauză împlineşte vârsta legală de pensionare din ţările respective.

„Drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii”, este precizat pe site-ul CNPP, citat de avocatnet.ro.

Concret, pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limita de vârstă, anticipată, anticipată parţială, de invaliditate şi de urmaş, persoanele care au lucrat în două sau mai multe state din UE şi SEE trebuie să se adreseze unei singure instituţii – casa de pensii din ţara în care locuiesc, menţionează sursa citată. În acest sens, va trebui depusă o cerere, care va fi valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă.

Dacă solicitantul locuieşte pe teritoriul unui stat membru, atunci cererea se va depune la instituţia din statul respectiv. În cazul persoanelor care locuiesc în România, cererea de pensionare se adresează casei teritoriale de pensii din raza domiciliului.

Instituţia la care se depune cererea de pensionare se va ocupa de formalităţile necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru toate statele în care a lucrat solicitantul.

 

Acte necesare

Conform informaţiilor de la CNPP, pentru înscrierea la pensia pentru limita de vârstă, anticipată sau anticipată parţială, este nevoie de următoarele acte: formularul de cerere E 202; formularul E 207; o declaraţie pe propria răspundere; o copie după actul de identitate românesc (dacă se deţine dublă cetăţenie sau dacă s-a menţinut cetăţenia română); carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituţiile competenţe din străinătate; livretul militar original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate; diplomă de studii originală sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora şi forma de învăţământ; o adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

Autor articol: Ionut Mares

Comentarii

Spune-ti si tu parerea!